ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และเครือข่าย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก สามารถส่งบทความได้ที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563