ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่าย ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ภายใต้ชื่อโครงการการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับงาน “Thailand Social Expo” ณ ห้อง The Total Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี ส่งผลงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVYFeJoRFWl3wQWD6COdAWsBtN2t_r73QpkCAvB-cIcXkN5g/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมิดา ธรรมกัญยา 02-329 8365