ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10 อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้ที่ research@kmutt.ac.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres/