ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/