ขอเชิญส่งบทความ – 𝑪𝒂𝒍𝒍 𝒇𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒑𝒆𝒓𝒔 เพื่อนำเสนอใน #งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

𝐓𝐡𝐞 5𝐭𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡, 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 #RI2C2024ในรูปแบบ Onsite at Grand Fortune Hotel, Bangkok, Thailand.

3 session

💡 Innovative Electricals and Electronics (iEE)

⚙ Innovative Mechanical and Materials (iMM)

🍀 Innovative Sustainable Science (iSS)

Submission of full paper/abstract closing date::::::::::::: 15 May 2024 :::::::::::::

Date: 8 – 9 August 2024 (9.00 a.m. – 6.00 p.m.)Vanue: Grand Fortune Hotel, Bangkok, Thailand. https://maps.app.goo.gl/fQZ6DAQv92KezKZF8

🔍 ดูรายละเอียดที่ https://www.ri2c-kmutnb.com/

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 🧡#KMUTNB#conference#Ri2C#งานประชุมวิชาการ

ที่มา : https://www.facebook.com/share/F9TvzXzF8sMrzziu/?mibextid=WC7FNe