ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้ที่ http://icru.nstru.ac.th/