ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที 1 ตุลาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/