ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกที่เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in Changing World : The New Challenges) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-8238, 02-590-8177