ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/