ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์
โดยผู้สนใจร่วมส่งบทความและงานวิจัย สามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครเข้าร่วมได้ที่ http://thailandpod.org/