ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเผยแพร่ (TSRI Forum)

สำนักประสานงานโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ (TSRI Forum) เรื่อง “ทางเลือกนโยบาย…เพื่อความเป็นธรรมด้านพลังงาน” ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องฟังก์ชัน (Function room) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDvBkeR7cPEE1woJXhRiDHLIcHyA5Ywl_MJXa80uPXHnetwA/viewform ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 989 8689 หรืออีเมล prp.trf@gmail.com