ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 มกราคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/