ขอเชิญรับชม คลิปย้อนหลัง การอบรมเพื่อขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปีงบประมาณ 2565

1.โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ”ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.15 -12.15 น.Link รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xxWlGp4Rd/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1H3WP3nNpv43-ToWfvoVHZeZ…

2.เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 นLink รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xygJ9wbca/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1GokV8IhwtIWTppNF8CrnnF1o6Cu…

3. โครงการสัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมข้อเสนอโครงการให้ตรงเป้า แผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ปีงบประมาณ 2565” วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 นLink รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xyjyooElD/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1gTaDlH2LCQxIAlJnP…

4.โครงการสัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2565” วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. Link รับชมคลิป>>>>> https://fb.watch/5xDYOuEHFy/ เอกสารประกอบการสัมมนา>>>> https://drive.google.com/…/1wf7mIXeZEpF9EvDH7BfSvvuzexJ…

รวบรวมโดย : สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร