ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านทาง www.nrct.go.th  หรือ https://forms.gle/vxZL2ZeqdtBNCzm7A

2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ผ่านทาง www.nrct.go.th  หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 516 หรือ 530 ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือทาง E-mail : rinudom@nrct.go.th