ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11”

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิ4ชาการ ครั้งที่ 11” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่” (Disrupted World in Transition to The New Normal) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.southeast.ac.th/benjamitvichakan/  

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิาการ โทรศัพท์ 02-744-7355-65 ต่อ 186-187 หรือทางอีเมล์ benjamitvichakarn@sbc.southeast.ac.th