ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที ดังนี้

  • งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
  • งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562
  • งาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563
  • งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2563
  • งาน “The 11th International Exhibition of Inventions” (IEI 2020) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนกันยายน 2563

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th