ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ในวันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 216005 คุณตปนีย์/คุณวริยวัลย์/คุณพิชญา
หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/vWufPVi5C2hcX1aY9