ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการสัมมนาผ่าน Zoom Meeting “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการสัมมนาผ่าน Zoom Meeting “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น”วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. นางปนัดดา กุลพานิช นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทนตัวแทนสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่https://forms.gle/vVjZyPDpB4J3gW7UAปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง