ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meetingเรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564เวลา 14.00-17.00 น.ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่https://forms.gle/dbhGNbgzFAUKuCxx9ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.comจัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

poster_ 27 (OK)