ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ดีร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 หัวข้อ “สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยงานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยกำหนดส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://conf.nmc.ac.th/2021/