ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือสทน. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนารวมทั้ง ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี  สทนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือวิจัยระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ กับ สทน. โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ TINTtoUniversity@gmail.com หมดเขตรับข้อเสนอวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2401  9889 ต่อ  5205 และ E-mail : TINTtoUniversity@gmail.com