ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 6

ด้วยศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการเกี่ยวกับจีนศึกษาในด้านต่างๆอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายของนักวิชาการด้านภาษาจีนศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : BCLC@ASIA.TU.AC.TH   โทร 0-2564-5000-3 ต่อ 328, 329 หรือ เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี WWW.BCLC-TU.COM