ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ (Youth Leaders for Localizing SDGs)

🏫🏢มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย Reinventing University🏫🏢
👨🏻‍💻👨‍🏭👩🏻‍🔬ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา
และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ (Youth Leaders for Localizing SDGs)👩🏻‍💻🧑🏻‍🏭🧑🏻‍🔬
⭕️💻วันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 รูปแบบ Online Training เวลา 16.00 น. – 19.00 น. (3ชม.)
⭕️🏢และวันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 นำเสนอ Project Concept
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
❤️‍🔥ผู้สมัครเข้าร่วมต้องเข้าร่วมตลอดครบโปรแกรมที่กำหนด❤️‍🔥
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566🎉🎉🎉
🎡🤼‍♀️รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 15 ชม.🎡🤼‍♀️
สนใจลงทะเบียนได้ที่
🪑🪑รับสมัครผู้เข้าร่วม 10 คน เท่านั้น
🎀ฟรี!! ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 092-431086
🚀💡 Creativity in Reality for Life and Sustainability 💡🚀