ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น และนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GSB Micropreneur Academy By GSB Startup ของธนาคารออมสิน เพื่อชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ

🏛🏛🏛สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏛🏛🏛
🗣🗣🗣ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น และนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี 👩🏻‍🏭🧑🏻‍🔧🧑🏼‍🎤👩🏼‍🎤🧑🏻‍🎨 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GSB Micropreneur Academy By GSB Startup ของธนาคารออมสิน เพื่อชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ🚀🚀🚀
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมการประกวด Smart Start IDEA🎞🥇🥈🥉🎬
เป็นกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ สินค้า/บริการต้นแบบ (Prototype) เพื่อนำมาต่อยอดให้สามารถดำเนินธุรกิจได้จริง ใน “โจทย์ BCG Economy” ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที🎞🎬
🥇🥈🥉รอบระดับมหาวิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท
💰💰💰รอบ Prototype to company ชิงทุนการศึกษา ทีมละ 50,000 บาท (ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company พร้อมรับเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ ทีมละไม่เกิน 200,000 บาท คืนทุนภายใน 3 ปี)
🚩เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 21 เมษายน 2566🚩
2.กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company💰🏢🌅
สินค้า/บริการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้จริง โดยมหาวิทยาลัยฯ ทำการคัดเลือก สินค้า/บริการ เพื่อขอรับทุนหมุนเวียนสนับสนุนในการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการ ทีมละไม่เกิน 200,000 บาท (คืนทุนภายใน 3 ปี)💰🏢🌅
🔴ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 คน
เงื่อนไข
1.สมาชิกไม่เกิน 10 คน (สถานะนักศึกษาปัจจุบัน และจบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี)
2.ห้ามคัดลอก/ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น
3.สมาชิกในทีมต้องมีบัญชีของธนาคารออมสิน
4.Like & Share Facebook : GSB SMEs Startup และ Entrepreneurs Silpakorn
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/CyJTrSDggKtoLoP6A
 
สอบถามโทร. 0924310868 (ภารกิจนวัตกรรม) สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
🚀💡 Creativity in Reality for Life and Sustainability 💡🚀