ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
📌✨เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”
📍โดย ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567
🕐เวลา 8.30 – 16.00 น.
🏫ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/iZDGuoTR5hP48anR6
❗️หมายเหตุ :
*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
ปิดรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com
🍀🚩จัดโดย
*เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
*สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร