ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
🚩เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี”
🍀วิทยากร : จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ ตัวแทนสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
🗓️วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567
🕐เวลา 8.30 – 16.30 น.
🏬ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
📍การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านเคมี ได้แก่

 • สูตรอาหาร
 • สูตรโมเลกุล
 • สูตรโครงสร้างทางเคมี
 • สูตรยา
 • สารองค์ประกอบ
 • โพลิเมอร์
 • องค์ประกอบ
 • สารออกฤทธิ์
 • กรรมวิธีการผลิต
 • สูตรเครื่องสำอาง
 • ฯลฯ
  📲ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่
  https://forms.gle/tZkqbC9CKs3BteqM7
  📌หมายเหตุ :
 • รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด
  ปิดรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน
  ** ผู้เข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรม จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  ☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com
  ✨จัดโดย
 • เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 • สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร