ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

📢 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

🚩 เข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำโครงการวิจัยด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”

📍 โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

🗓️ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2567

🕐 เวลา 9.00-12.00 น.

🏫 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

📲 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ https://forms.gle/Ex3dQ9tyuWEMvhQv5

❗️หมายเหตุ :*รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดปิดรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวริยวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 061-6284101 (เวลาราชการ) หรือ อีเมล thaiwest.su@gmail.com

✨ จัดโดย* เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง* สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร