ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม MS Teams
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ทฤษฎี Business Model Canvas สำหรับงานวิจัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

สมัครได้ที่ https://forms.gle/W8Q9sNiUEtExGbAz7
****ปิดรับสมัครวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. ***
จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email research.inst54@gmail.com
เบอร์ภายใน 216005 ตปนีย์ วริยวัลย์ พิชญา
หมายเหตุ
**เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
***สามารถรับชมการบรรยาย “แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย ได้ที่
Link VDO http://1ab.in/2zQ
Link เอกสารประกอบคำบรรยาย http://1ab.in/2zR