ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ปรับปรุง-ต่อเติมหลังคา อาคารสำนักงานบริหารการวิจัย วัตกรรมและการสร้างสรรค์

ประกาศเผยแพร่แผน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ต่อเติมหลังคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดได้ที่นี่