เอกสารบรรยาย เรื่อง นโยบายในการดำเนินงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เอกสารบรรยาย เรื่อง นโยบายในการดำเนินงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมตรวจเยี่ยมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี) ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=19iLs_vahobKVQMTtllHKFvzTmT4exjly