ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมในด้านการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 5 โครงการ

  1. โครงการพัฒนาอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 ค่าใช้จ่าย 12,500 บาท
  2. โครงการหลักสูตร Growth Mundset For HR ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  3. หลักสูตร “ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ” ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
  4. หลักสูตร “Change Mindset For HR” ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
  5. โครงการพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับนักบริหาร (Coaching for Leaders) ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-267093 อีเมล Chonticha.kh@psru.ac.th