ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.00 น. สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้าร่วมการประชุม https://forms.gle/kpFVKSanhQC2DaPQ7

ติดต่อสอบถาม 061-6284101 / 034-254066 โทร.ภายใน 22760 Line ID :SURDISU
ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา