ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายเรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zShEZtkviRz3iZfz6

**เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น**