ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบโจทย์ ความต้องการโครงการวิจัย ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 099 – 1658899 E-mail : ardo_research@outlook.com