ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้มนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ https://conference.sct.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563