ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/