ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (TNIAC 2020)

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (TNIAC) และ (ICBIR) ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ และ http://icbir.tni.ac.th/