ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ขึ้นในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.dru.ac.th/