ขอเชิญรับทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญรับทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 6 (ปี 2021) จำนวน 4 ทุน ผู้สนใจสามารถขอรับทุน ได้ที่ฝ่าบบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563