ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 เวที ดังนี้

  1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
  2.  งาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563
  3. งาน “The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exposition” (ITEX 2021)   ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563
  4.  งาน “2021 Silicon Valley International Invention Festival” (SVIIF 2021) ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมิถุนายน 2564

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97